S-a schimbat legea! Tații pot beneficia de concediu de creștere a copilului timp de două luni!

Dragi tătici, sau viitori tătici, venim și cu vești bune! „Luna tatălui” a fost modificată prin ordonanță de urgență, iar știrile sunt bune! Chiar dacă, de regulă, mama stă mai mult în concediu de creștere a copilului, e bine de știut că și tatăl poate să aibă acest job full time timp de minimum două luni! Asta prevăd OUG 164/2022 șiHotărârea 865 din 19.09.2023.

E foarte important ca tatăl să-și ia concediu de creștere a copilului, cunoscut și sub numele de „luna tatalui”

Studiile spun că tații care interacționează mai mult cu juniorii în primele luni de viață au un impact pozitiv asupra dezvoltării cognitive a acestora. De exemplu, într-un studiu, publicat în Infant Mental Health Journal, cercetătorii de la Imperial College London, King’s College London și Oxford University, au analizat modul în care tații au interacționat cu bebelușii lor la vârsta de trei luni și au măsurat dezvoltarea cognitivă a copiilor un an mai târziu. Ei au descoperit că bebelușii ai căror tați erau mai implicați și activi atunci când se jucau cu ei au obținut rezultate mai bune la testele cognitive la vârsta de doi ani.

Cercetătorii spun că, în timp ce o serie de factori sunt critici în dezvoltarea unui copil, interacțiunile de calitate tată-copil la o vârstă fragedă sunt esențiale pentru dezvoltarea acestuia. În cadrul studiului, cercetătorii au înregistrat videoclipuri cu părinți interacționând cu ai lor copii, cu mame și tați jucându-se cu bebelușii lor fără jucării, la trei luni, iar apoi în timpul unei sesiuni de citire a cărților la vârsta de doi ani.

„Am descoperit că juniorii care interacționau cu tați calmi și mai puțin anxioși în timpul unei sesiuni de citit la vârsta de doi ani au arătat o dezvoltare cognitivă mai bună , inclusiv atenția, rezolvarea problemelor, limbajul și abilitățile sociale. Acest lucru sugerează că sesiunile de citit și referințele educaționale oferite de tați pot sprijini dezvoltarea cognitivă și de învățare la acești copii”, a spus Dr. Vaheshta Sethna de la Institutul de Psihiatrie, Psihologie și Neuroscience (IoPPN) de la King’s College din Londra.

Tații își pot lua maximum 15 zile de concediu de paternitate

Directiva (UE) 2019/1.158 încurajează echilibrul dintre viața profesională și cea privată a părinților și îngrijitorilor și a fost nevoie să fie transpusă și în România, prin Ordonanța de Urgență Nr. 117/2022 din 26 august 2022 pentru modificarea şi completarea Legii concediului paternal nr. 210/1999. Tatăl are acum dreptul la 10 zile lucrătoare de concediu paternal, iar dacă are și un atestat de absolvire a unui curs de puericultură, durata concediului crește la 15 zile.

Articolul 2 din Ordonanța de Urgență Nr. 117/2022 din 26 august 2022:
(1) Tatăl copilului nou-născut care are calitatea de lucrător are dreptul la un concediu paternal plătit de 10 zile lucrătoare.

Articolul 4
(1) În cazul în care tatăl copilului nou-născut a obținut atestatul de absolvire a cursului de puericultură, durata concediului paternal, acordat în condițiile art. 2, se majorează cu 5 zile lucrătoare.(2) Tatăl poate beneficia de prevederile alin. (1) pentru fiecare copil nou-născut, pe baza atestatului de absolvire a cursului de puericultură, indiferent când este acesta obținut.

Articolul 5
Pe perioada concediului acordat în condițiile alin. (1), tatăl copilului beneficiază de o indemnizație egală cu ajutorul pentru sarcină și lăuzie cuvenit mamei sau de o indemnizație calculată după salariul de bază și vechimea în muncă ale acestuia, în condițiile legii.

Pe 19 septembrie 2023, a fost adoptată Hotărârea nr. 865 , iar normele sale metodologice pun în aplicare prevederile impuse de Ordonanța nr. 164/2022 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizatia lunară pentru creșterea copiilor. Astfel, începând cu 19 septembrie se extinde perioada de concediu pentru creșterea copilului, pentru păriintele care nu a solicitat inițial acest drept, de la o lună la cel puțin două luni.

(1) În aplicarea prevederilor art. 11 alin. (1) din ordonanța de urgență 111/2010, cealaltă persoană îndreptățită prevăzută la art. 8 alin. (1) din ordonanța de urgență 111/2010, care nu a solicitat dreptul la indemnizație poate solicita acest drept, dacă îndeplinește condițiile de acordare, oricând până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap. Dacă dreptul propriu la concediu și indemnizație nu se solicită de către celălalt părinte, pe această perioadă primul părinte nu poate beneficia de concediul și, respectiv, de indemnizația pentru creșterea copilului.

(2) Pe perioada în care cealaltă persoană beneficiază de dreptul propriu la concediul de creștere a copilului de cel puțin două luni, dreptul celuilalt părinte la indemnizația pentru creșterea copilului se suspendă potrivit prevederilor art. 16 alin. (2) lit. i) din ordonanța de urgență 111/2010 sau, după caz, încetează, potrivit prevederilor art. 16 alin. (1) lit. a) din ordonanța de urgență 111/2010.

(3) În situația în care persoana îndreptățită optează pentru concediu fără plată potrivit art. 11 alin. (2) din ordonanța de urgență 111/2010, cererea pentru acordarea acestuia se depune și se înregistrează la angajator, pe această perioadă aplicându-se corespunzător prevederile art. 21 și 22 din ordonanța de urgență.

(4) Prevederile alin. (1)-(3) nu se aplică în situația în care persoana îndreptățită solicită numai acordarea stimulentului de inserție sau dacă acesta este solicitat cu cel puțin 3 luni înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap. În cazul prevăzut la art. 9 alin. (2) din ordonanța de urgență, perioada de 3 luni prevăzută anterior se majorează cu câte 2 luni pentru fiecare copil, începând cu al doilea.

(5) Pentru acordarea indemnizației pentru creșterea copilului de la data suspendării activității profesionale, respectiv a intrării în concediul prevăzut la alin. (1), cererea și documentele doveditoare se depun în termen de maximum 15 zile de la data suspendării activității. În situația în care cererea și documentele doveditoare se depun după acest termen, indemnizația se va acorda de la data depunerii cererii, potrivit art. 15 alin. (1) lit. d) din ordonanța de urgență 111/2010.

(6) În situația suprapunerii drepturilor de concediu și indemnizație pentru creșterea copilului în condițiile art. 9 din ordonanța de urgență, drepturile prevăzute în prezentul articol pot fi solicitate de celălalt părinte care îndeplinește condițiile de acordare la finalizarea concediului și a indemnizației pentru creșterea celui din urmă copil, drepturile respective fiind netransferabile pentru o perioadă de luni cel puțin egală cu dublul numărului de nașteri înregistrate în perioada totală a concediilor suprapuse și cumulate.

Dacă tatăl nu îndeplinește condițiile pentru a intra în concediul de creștere sau familia este monoparentală, mama poate depune documentele aferente și primește și indemnizația pentru lunile tatălui, în același cuantum ca și până atunci.

Alte prevederi de interes pentru părinți din OUG 164/2022

A fost adăugată o nouă perioadă asimilată activității pentru a îndeplini condiția celor minimum 12 luni din ultimii doi ani dinaintea nașterii copilului – concediul de acomodare;1.La articolul 2 alineatul (5), după litera i) se introduce o nouă literă, lit. i^1), cu următorul cuprins: i^1) au beneficiat de concediu de acomodare și indemnizația lunară aferentă acestuia;
recunoașterea și a veniturilor din străinătate obținute simultan cu cele din țară (cu condiția să nu se suprapună perioadele de activitate și veniturile în decursul aceleiași luni); La articolul 3, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alin. (5^1), cu următorul cuprins:(5^1) Dacă, în aceeași lună, o persoană realizează venituri atât în țară, cât și în statele în care se aplică Regulamentul, fără suprapunerea perioadelor de activitate, se iau în calcul veniturile realizate în ambele țări, cu aplicarea în mod corespunzător a prevederilor art. 12 alin. (2) din același regulament.

Documente pentru a obține indemnizația
Pentru a opta pentru „luna tatalui” este important să te asiguri că ai realizat venituri supuse impozitului pe venit în ultimele 12 luni, anterioare nașterii copilului. Din 2023, angajatorii trebuie informați despre intrarea în CCC cu cel puțin zece zile înainte de începerea efectivă a acestuia. Aceasta se face printr-o cerere specială cu privire la perioada preconizată de concediu de creștere.

Următorul pas este să mergi cu cel puțin 30 de zile înainte de data la care vrei să începi concediul la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) de sector sau la primăria de care aparții și să depui următoarele documente:

 • Cărțile de identitate ale părinților (copie și original)
 • Certificatul de naștere al copilului (original + copie)
 • Certificatul de căsătorie (original + copie)
 • Adeverința tip (Anexa 2) – se descarcă de pe site-ul DGASP
 • Decizia de suspendare a contractului de muncă, în original sau conform cu originalul, de la locul de muncă
 • Extrasul de cont (cu ștampilă și semnătura băncii)
 • Cererea tip
 • Dosar cu șină

Conform OUG 111/2010, art. 12, pct. 7, mama NU va primi indemnizația de creștere a copilului și nici stimulentul de inserție cât timp tatăl este în concediu pentru creșterea copilului. Logica e ca statul nu plătește și indemnizație și stimulent în același timp.

Dacă tatăl nu solicită concediul de creștere copil pentru minimum 2 luni, indemnizația aferentă va fi acordată părintelui care a stat în acest concediu doar până la vârsta de 1 an și 10 luni a copilului sau 2 ani și 10 luni, în cazul copilului cu handicap.

Condițiile în care tatăl nu poate beneficia de „luna tatalui”

 • tatăl nu a realizat venituri impozabile în ultimele 12 luni anterioare nașterii copilului
  familia este monoparentală – în acest caz el beneficiind de întreg concediul de creștere copil (24 de luni)
  tatal nu lucrează în România
 • Într-un studiu efectuat pe tații care lucrează pentru companiile din Fortune 500, 85% și-au luat un timp liber după nașterea copilului, în general, timp de 1 până la 2 săptămâni au raportat că se simt mai stresați de coordonarea conflictelor familie-muncă decât mamele.

Tatăl nu optează pentru cele două luni de concediu creștere copil. Ce alternative are mama

Conform, OUG 164/2022, în situația în care părintele prevăzut la lit. a) nu solicită acordarea concediului pentru creșterea copilului pentru cel puțin 2 luni, deși îndeplinește cerințele prevăzute în prezenta ordonanță de urgență, celălalt părinte nu poate beneficia de dreptul la concediu în locul acestuia.

Așadar mama are următoarele opțiuni în „luna tatălui”. Se poate întoarce la job cu două luni înainte ca juniorul/junioara să împlinească 2 ani pentru realizarea de venituri supuse impozitului și pentru a beneficia ulterior de stimulent de inserție. O altă opțiune este să mai stea două luni acasă cu bebe în concediu fără plată. Cererea pentru concediul fără plată se depune la angajator. Este important de știut că acest concediu fără plată constituie perioada asimilată în cele 12 luni necesare pentru cotizare în situația în care mai apare un copil.

Articolul 34 din Hotărârea 865/19.09.2023

(1) Persoanele care se află în concediu fără plată prevăzut la art. 11 alin. (2) din ordonanța de urgență 111/2010 au obligația să comunice în scris agenției teritoriale această opțiune, odată cu solicitarea celuilalt părinte sau celeilalte persoane îndreptățite prevăzute la art. 8 alin. (1) și (2) din ordonanța de urgență 111/2010 a dreptului la indemnizație.

(2) Comunicarea va fi însoțită, în mod obligatoriu, de adeverința eliberată de angajator conform căreia persoana se află în concediu fără plată sau, după caz, de declarația pe propria răspundere că nu realizează venituri supuse impozitului, în perioada în care celălalt părinte sau cealaltă persoană prevăzută la art. 8 alin. (1) și (2) din ordonanța de urgență 111/2010 beneficiază de dreptul propriu la indemnizație.

Întrebări despre „luna tatalui”:

Care este valoarea indemnizației în concediul creștere copil al tatălui?
Cât timp stă acasă, tatăl primește indemnizație în valoare de 85% din veniturile nete obținute în cele 12 luni care se iau în calcul.

Există posibilitatea ca tatăl să stea mai mult de două luni în CIC (concediu de îngrijire copil)?
Tatăl poate sta minimum două luni, maximum 22 de luni. De exemplu, dacă mama se întoarce la 1 an și 9 luni, tatăl poate sta maximum 3 luni. În acest timp tatăl primește indemnizatie (85 % din media veniturilor nete din ultimele 12 luni anterioare nașterii copilului), iar mama nu primește stimulent de inserție. Statul român nu plătește și indemnizație și stimulent în aceeași lună.

Concediul de creștere copil al tatalui trebuie să înceapă fix din ziua în care mama își reia activitatea sau poate fi luat oricând înainte de 2 ani?
Tatal isi poate lua concediu oricând înainte de a împlini copilul 2 ani, condiția fiind să depună actele cu minimum 30 de zile (înainte de data de începere a concediului) la Direcția de Asistență Socială. Nu este condiționată de ziua în care mama se întoarce la serviciu.

Ce se întâmplă cu indemnizația dacă tatăl are venituri în altă țară?
Conform OUG 111/2010, tatăl se va supune legilor din tara unde plătește impozit și va beneficia de ce oferă statul respectiv. În OUG 164/2022 sunt recunoscute și veiturile din străinătate obținute simultan cu cele din țară (cu condiția să nu se suprapună perioadele de activitate și veniturile în decursul aceleiași luni).

You may also like...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *